Bioscoop

Er is geen video geplaaatst

U kunt uw nabestaanden ook ná uw dood nog toespreken, wanneer u dit tijdens uw leven laat vastleggen.
Dit gesprek kunt u ook voor één persoon op dvd vastleggen.